Mechanical failure in total hip arthroplasty with cement.

R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-247
Aantal pagina's9
TijdschriftCurrent Orthopaedics
Volume7
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanical failure in total hip arthroplasty with cement.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit