Mechanical behaviour of Bioactive Glass granules and morselized cancellous bone allograft in load bearing defects

D.J.W. Hulsen, J. Geurts, N.A.P. van Gestel, B. van Rietbergen, J.J.C. Arts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanical behaviour of Bioactive Glass granules and morselized cancellous bone allograft in load bearing defects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen