Mechanical behavior of a new Iodine-containing radiopaque bone cement

C.S.J. Hooy-Corstjens, van, L.E. Govaert, S.K. Bulstra, L.H. Koole

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelNBTE conference, Lunteren, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit