Measuring the role of masker-correlation uncertainty in binaural masking experiments

A.G. Kohlrausch, D.J. Breebaart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S465-
TijdschriftAcustica United with Acta Acustica : the Journal of the European Acoustics Association
Volume85
Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit