Measuring the perceptual similarity of pitch contours

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-82
TijdschriftJournal of Speech, Language and Hearing Research
Volume41
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit