Measuring STEM students mathematical identities

Eivind Kaspersen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • University of Agder
Begeleider(s)/adviseur
  • Pepin, Birgit E.U., Promotor
  • Sikko, Svein Arne, Begeleider, Externe Persoon
  • Vos, Pauline, Co-Promotor, Externe Persoon
Proefschriftsponsors
Datum van toekenning20 nov 2018
StatusGepubliceerd - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit