Measuring precision of modeled behavior

A. Adriansyah, J. Munoz-Gama, J. Carmona, B.F. Dongen, van, W.M.P. Aalst, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring precision of modeled behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen