Measuring perceived social presence in distributed learning groups

K. Kreijns, P.A. Kirschner, W.M.G. Jochems, H. Buuren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring perceived social presence in distributed learning groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen