Measuring perceived sociability of computer-supported collaborative learning environments

C.J. Kreijns, P.A. Kirschner, W.M.G. Jochems, H. Buuren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  176 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)176-192
  TijdschriftComputers and Education
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit