Measuring mechanical motion using light confined at the nanoscale

R.J.M. Leijssen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

346 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhagen, Ewold, Promotor
  • Fiore, Andrea, Promotor
Datum van toekenning19 okt 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-92323-14-9
StatusGepubliceerd - 19 okt 2017
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit