Measuring investment potential of Dutch industrial area redevelopment projects

E.G.J. Blokhuis, Q. Han, J.J.A.M. Heijmans, W.F. Schaefer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring investment potential of Dutch industrial area redevelopment projects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen