Measuring embodied technological change in development. The core machinery approach

A. Szirmai, M.P. Timmer, R.P. van der Kamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-177
TijdschriftJournal of Development Studies
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit