Measuring dissimilarity between respiratory effort signals based on uniform scaling for sleep staging

X. Long, J. Yang, T. Weysen, R. Haakma, J. Foussier, P. Fonseca, R.M. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring dissimilarity between respiratory effort signals based on uniform scaling for sleep staging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen