Measuring cell viability in 3D scaffolds using confocal microscopy

R. Dittmar, E. Potier, M. Zandvoort, van, K. Ito

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring cell viability in 3D scaffolds using confocal microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.