Measuring and simulating moisture uptake in fractured porous building materials

S. Roels, K. Vandersteen, J. Carmeliet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel2nd International conference on Research in Building Physics, Sept. 14-18, 2003, Leuven, Belgium.
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit