Measurements on the movement of the lower jaw in speech

S.G. Nooteboom, I.H. Slis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurements on the movement of the lower jaw in speech'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Neuroscience

  Psychology