Measurements on supersonic free jets

L.J.F. Broer, J.A. Rietdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurements on supersonic free jets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie