Measurements of small angle elastic and rotationally inelastic scattering of CsF with rare gas atoms

J.M. Henrichs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

257 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Verster, N.F., Promotor
  • Verhaar, Boudewijn, Promotor
Datum van toekenning29 jun 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit