Measurements of reflectivities on butt-joint active-passive interfaces in extended cavity Fabry Perot lasers

Y. Barbarin, E.A.J.M. Bente, C. Marquet, E.J.S. Leclère, M.K. Smit, J.J.M. Binsma

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Titelproc. 9th Annual Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter
Plaats van productieGent
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's119-122
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit