Measurements of diverging ion motion in an inertial electrostatic confinement device using Doppler spectroscopy

Jaap Hermens, R. Jaspers, J. Khachan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurements of diverging ion motion in an inertial electrostatic confinement device using Doppler spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie