Measurement system for partial discharges on dielectrics in coaxial cables

E.F. Steennis (Uitvinder), E. Pultrum (Uitvinder), P.A.A.F. Wouters (Uitvinder), E.J.M. Heesch, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit