Measurement over rolls or balls for involute spur and helical gears

C.A. Houbolt, J.W. Polder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)w55-w61
  TijdschriftDe Ingenieur
  Volume80
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit