Measurement of very-low frequency noise

J. Lopez de la Fuente

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  4903 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Groendijk, H., Promotor
  • Zaalberg van Zelst, J.J., Promotor
  Datum van toekenning30 jun. 1970
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit