Measurement of the temperature of an ultracold ion source using time-dependent electric fields

N. Debernardi, M.P. Reijnders, W.J. Engelen, T.T.J. Clevis, P.H.A. Mutsaers, O.J. Luiten, E.J.D. Vredenbregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement of the temperature of an ultracold ion source using time-dependent electric fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie