Measurement of reflectivity and color of translucent materials

J.J. Bosch, ten, P.C.F. Borsboom, T.P. Burgt, van der, W.J.P.M. Kortsmit

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement of reflectivity and color of translucent materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw en Biologie