Measurement of in vitro cardiac deformation by means of 3D digital image correlation and ultrasound 2D speckle-tracking echocardiography

Paolo Ferraiuoli (Corresponding author), Louis S. Fixsen, Benjamin Kappler, Richard G.P. Lopata, John W. Fenner, Andrew J. Narracott (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement of in vitro cardiac deformation by means of 3D digital image correlation and ultrasound 2D speckle-tracking echocardiography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Veterinary Science and Veterinary Medicine