Measurement of fractional flow reserve to assess the functional severity of coronary-artery stenoses

Nico H.J. Pijls, Bernard de Bruyne, Kathinka Peels, Pepijn H. van der Voort, Hans J.R.M. Bonnier, Jozef Bartunek, Jacques J. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1659 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement of fractional flow reserve to assess the functional severity of coronary-artery stenoses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen