Measurement of diffracted electromagnetic fields behind a thin finite-width screen

G.A.J. van Dooren, M.G.J.J. Klaassen, M.H.A.J. Herben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement of diffracted electromagnetic fields behind a thin finite-width screen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen