Measurement and modelling of radiowave propagation in urban microcells

Y.L.C. Jong, de

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  439 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Brussaard, Gerrit, Promotor
  • Bultitude, Robert J.C., Promotor, Externe Persoon
  • Herben, Matti H.A.J., Co-Promotor
  Datum van toekenning21 jun. 2001
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-1860-3
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit