Measure the Evacuees’ Preference on Architectural Cues by CAVE

C. Sun, B. Vries, de, Qi Zhao

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measure the Evacuees’ Preference on Architectural Cues by CAVE'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit