Mean value analysis for polling systems in heavy traffic

R.D. Mei, van der, E.M.M. Winands

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mean value analysis for polling systems in heavy traffic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen