Mean square convergence rates for maximum quasi-likelihood estimators

A.V. Boer, den, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mean square convergence rates for maximum quasi-likelihood estimators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde