Mean-field behavior for nearest-neighbor percolation in d > 10

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mean-field behavior for nearest-neighbor percolation in d > 10'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science