Mean-field behavior for long- and finite-range Ising model, percolation and self-avoiding walk

M.O. Heydenreich, R.W. Hofstad, van der, A. Sakai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mean-field behavior for long- and finite-range Ising model, percolation and self-avoiding walk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie