Maximum respiratory pressure measuring system : calibration and evaluation of uncertainty

J.L. Ferreira, N.C. Pereira, M. Oliveira Júnior, F.H. Vasconcelos, V.F. Parreira, C.J. Tierra-Criollo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

4 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximum respiratory pressure measuring system : calibration and evaluation of uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen