Maximum covering with D-cliques

K. Jansen, P. Scheffler, G.J. Woeginger

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximum covering with D-cliques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde