Maximizing the area of overlap of two unions of disks under rigid motion

M. Berg, de, S. Cabello, P. Giannopoulos, C. Knauer, R. Oostrum, van, R.C. Veltkamp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelAbstracts 20th European Workshop on Computational Geometry (EuroCG, Sevilla, Spain, March 24-25, 2004)
Pagina's73-76
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit