Maximal clusters in non-critical percolation and related models

R.W. Hofstad, van der, F.H.J. Redig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximal clusters in non-critical percolation and related models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie