Maximal clusters in non-critical percolation and related models

R.W. Hofstad, van der, F.H.J. Redig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We investigate the maximal non-critical cluster in a big box in various percolation-type models. We investigate its typical size, and the fluctuations around this typical size. The limit law of these fluctuations is related to maxima of independent random variables with law described by a single cluster.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)671-703
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume122
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximal clusters in non-critical percolation and related models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit