Max-min fairness for demand side management under high RES penetration: Dealing with undefined consumer valuation functions

Georgios Tsaousoglou, Pierre Pinson, N. G. Paterakis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Max-min fairness for demand side management under high RES penetration: Dealing with undefined consumer valuation functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen