Matrix-free UV-laser desorption/ionization (LDI) mass spectrometric imaging at the single-cell level: distribution of secondary metabolites of Arabidopsis thaliana and Hypericum species

D. Hölscher, R. Shroff, K. Knop, M. Gottschaldt, A.C. Crecelius, B. Schneider, D.G. Heckel, U.S. Schubert, A. Svatoš

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

175 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Matrix-free UV-laser desorption/ionization (LDI) mass spectrometric imaging at the single-cell level: distribution of secondary metabolites of Arabidopsis thaliana and Hypericum species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry