Matrix codes and rook theory

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Originele taal-2Engels
TitelOberwolfach Report of the conference "Contemporary Coding Theory"
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit