Mathematics of operations research

J.K. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-58
TijdschriftOR/MS Today
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit