Mathematical simulations of passive knee joint motions

L. Blankevoort, H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelBiomechanics : basic and applied research : selected proceedings of the fifth meeting of the European Society of Biomechanics / Ed. G. Bergmann, R. Koelbel, A. Rohlmann
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijNijhoff
Pagina's285-290
ISBN van geprinte versie0-89838-961-5
StatusGepubliceerd - 1987

Publicatie series

NaamDevelopments in biomechanics

Citeer dit