Mathematical models accurately simulate the effect of light on the human circadian rhythm: how can mathematical models of the effects of light on humans help us provide better lighting solutions?

Vertaalde titel van de bijdrage: Wiskundige modellen simuleren het effect van licht op het menselijke circadiane ritme accuraat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

2 Downloads (Pure)

Zoekresultaten