Mathematical modelling of wet paper pressing

D. Bežanovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mathematical modelling of wet paper pressing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen