Math Inside (Redactioneel)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit