Materiomics: An -omics approach to biomaterials research

Steven W. Cranford, Jan De Boer, Clemens Van Blitterswijk, Markus J. Buehler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Materiomics: An -omics approach to biomaterials research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen