Material coordination under uncertainty : towards more flexible planning concepts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

411 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Industrial Engineering & Innovation Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Wijngaard, J., Promotor
  • Wortmann, Hans, Promotor
Datum van toekenning2 jun 1989
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit