Matematické modelování a počítačová simulace tepelné bilance v technice prostředí disertační práce

T. Dunovska

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Matematické modelování a počítačová simulace tepelné bilance v technice prostředí disertační práce'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics